Logo [ Login ]

Eiko Czech Jakobin

no photo available

Registered Name: Eiko Czech Jakobin
Breeder: Hana Blatonová - CZECH JAKOBIN
Owner:
Kennel:
Sire: Akuri Sumící Krídla
Dam: Ichi Hime de Takara
Call Name:
Sex:
Date of Birth: 26 SEP 1998
Date of Death:
Land of Birth:
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Black and Tan
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Siblings:
Dolly Czech Jakobin
Dora Czech Jakobin
Dove Czech Jakobin
Doyle Czech Jakobin
Exquise Czech Jakobin
Pedigree
Eiko Czech Jakobin

Akuri Sumící Krídla

Jakob de Takara

Hakuro of Hokkai Kawasaki

Katsuhime Tomikawatoyoda

Jakobinne Kuriyama Yonebayashiso
Ezo Arashi Kuriyama Yonebayashiso
Ginhime Tobetsu Takiso

Ichi Hime de Takara

Kumatarow Kouri

Takaryo Hokaimasaaki
Zuikou Syarp Lizuka

Katsuhime Tomikawatoyoda

Isamu Shiraoisasa sow
Syusekime Shiraol Matsuya