Logo [ Login ]

Exquise Czech Jakobin

picture of dog
Registered Name: Exquise Czech Jakobin
Breeder: Hana Blatonová - CZECH JAKOBIN
Owner:
Kennel:
Sire: Akuri Sumící Krídla
Dam: Ichi Hime de Takara
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 26 SEP 1998
Date of Death:
Land of Birth: Czech Republic
Land of Standing: France
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Siblings:
Dolly Czech Jakobin
Dora Czech Jakobin
Dove Czech Jakobin
Doyle Czech Jakobin
Eiko Czech Jakobin
Pedigree

Exquise Czech Jakobin

Akuri Sumící Krídla

Jakob de Takara

Hakuro of Hokkai Kawasaki

Katsuhime Tomikawatoyoda

Jakobinne Kuriyama Yonebayashiso
Ezo Arashi Kuriyama Yonebayashiso
Ginhime Tobetsu Takiso

Ichi Hime de Takara

Kumatarow Kouri

Takaryo Hokaimasaaki
Zuikou Syarp Lizuka

Katsuhime Tomikawatoyoda

Isamu Shiraoisasa sow
Syusekime Shiraol Matsuya