Pedigree of

Itadaki No Mitsugetsu Go

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Aramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha
Vuorenvarman Parodia

Ezo Tarou Howasou

Daikichi Howasou

Ezo Midori Howasou

Kibou Hakugetsu

Fuujin Oosaka Fujitakasou

Itsuhime Kitami Hokuryuusou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database