Pedigree of Itadaki No Camaki Go

Itadaki No Camaki Go

Orion Samurai

Masatsune Sanuki Kawanishi

Daikichi Howasou
Midorihime Howasou

Hokka Howasou

Ezo Hakuryuu Iwamizawa Yakata

Hokkaihime Howasou

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa

Satohime Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha

Musha Sapporo Youzansou

Kitahime Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database