Pedigree of Itadaki No Momoka Go

Itadaki No Momoka Go

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Aramine Pinneshiri Sugiyama KenshaShouta Kitahiro Mareishi Kensha
Ichiyuume Otaru Kappai
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Araka Pinneshiri Sugiyama Kensha

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa

Satohime Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha

Musha Sapporo Youzansou

Kitahime Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database