Pedigree of Fujirou Mutsu Hokujou Souma
Fujirou Mutsu Hokujou SoumaKunnejiro Iwamizawa YakataEzojiro Asahikawa KobayashiRetarushikite Iwamizawa Yakata
Retarupirika Iwamizawa Yakata
Reppu Non'no Iwamizawa YakataMaru Iwamizawa Yakata
Chitose Ryouka Mutsu Hokujou Souma
Fujime Mutsu Hokujou SoumaChitose Hakuyuu Zuryousou HamadaAkuou Sapporo Touhachi
Ezohime Ezo Satou
Fujihime Zuryousou Hamada
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database