Pedigree of Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Hokuhoueiyuu Mikasa Oikawa
Ryoushouhide Shou TakahashiTerurou Sakae Idemurasou
Ryoushouhatsu Shou Takahashi
Hokuhousou Mikasa OikawaRyoushouou Shou Takahashi
Teruyoume Sakae Idemurasou
Yuuka Mukawa MikamiChitosetomo Mukawa MikamiEzorikitake Tokachi Sagawasou
Chitosehime Murakawa Mikami
Yuuka Mukawa MikamiYuuta Mukawa Mikami
Rouichihime Mukawa Abe
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database