Pedigree of Jakob de Takara

Jakob de Takara
Hakuro of Hokkai KawasakiTachi Isamu of Hokkai Kawasaki
Fujihime of Takachi Takashima

Katsuhime Tomikawatoyoda
Isamu Shiraoisasa sow
Syusekime Shiraol Matsuya
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database