Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Gorou Hayakita Miura Kensha

Daikichi Howasou
Nidai Hakuyuu Howasou
Ryouyuuhime Ezo Sato

Ezohime Howasou
Ezo Aku Mutsu Hokujou Souma

Hokkaihime Howasou

Benika Keiko Amico di Boemia

Banira Akuri Jume

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha

Allanis Ranní Vánek

Yukiko Howasou

Ezo Dai Howasou

Tennyo Howasou