Logo [ Login ]
There were 6 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-6 of 6

name sex sire dam colour birth year
Nidhøg's Ninigi-No-Mikoto Yuuta male Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011
Nidhøg's Ninigi-No-Mikoto Tadashi male Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011
Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Sachiko female Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011
Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Katsura female Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta White 2011
Nidhøg's Azayaka Shujitsu Yu Shiroi male Bamatsu of NagaregumoA'Lucky Dragon Akuri Jume White 2011
Nidhøg's Azayaka Shujitsu Kin Akai male Bamatsu of NagaregumoA'Lucky Dragon Akuri Jume Red 2011