Logo [ Login ]
There were 6 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-6 of 6

name sex sire dam colour birth year
Nidhøg's Azayaka Shujitsu Yu Shiroi male Bamatsu of NagaregumoA'Lucky Dragon Akuri Jume White 2011
Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Katsura female Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta White 2011
Nidhøg's Azayaka Shujitsu Kin Akai male Bamatsu of NagaregumoA'Lucky Dragon Akuri Jume Red 2011
Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Sachiko female Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011
Nidhøg's Ninigi-No-Mikoto Tadashi male Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011
Nidhøg's Ninigi-No-Mikoto Yuuta male Bamatsu of NagaregumoK'Yabu Tajgeta Red 2011