Logo [ Login ]
There were 14 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-14 of 14

name sex sire dam colour birth year
Aiko go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Akiyoshi Go Apricity male Maruto Hokkai KomatsuBian Yuka Amico di Boemia White 2018
Arashi Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Ashitaka No Akuma Go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Ayusha Go Apricity female Maruto Hokkai KomatsuBian Yuka Amico di Boemia White 2018
Genjiro Go Hokusei Kashinoki male Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Brindle 2015
Hatsuharu Go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Kamui Fuchi Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Red 2018
Kawauso Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Koji go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Kurasi go Hokusei Kashinoki female Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Black and Tan 2015
Matsubokkura go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Oni go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Umma Go Hokusei Kashinoki female Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Brindle 2015