Logo [ Login ]
There were 42 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-42 of 42

name sex sire dam colour birth year
Aiko go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Akihito Go Hinatasou male Kouichi Shizunai Nakamura KenshaSakura Kitami Kumagikusou Red 2022
Akiyoshi Go Apricity male Maruto Hokkai KomatsuBian Yuka Amico di Boemia White 2018
Arashi Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Ashitaka No Akuma Go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Ayusha Go Apricity female Maruto Hokkai KomatsuBian Yuka Amico di Boemia White 2018
Bijinna Go Apricity female Kintoki Yakumo Komaki SouBian Yuka Amico di Boemia White 2019
Bofu Keiho Go Apricity male Kintoki Yakumo Komaki SouBian Yuka Amico di Boemia White 2019
Bokenshin Go Apricity male Kintoki Yakumo Komaki SouBian Yuka Amico di Boemia White 2019
Botanyuki Go Apricity female Kintoki Yakumo Komaki SouBian Yuka Amico di Boemia White 2019
Chinami Go Apricity-Mijikai female Hokuyuurou Hokkai UmemotoTintowns No Wakana Go Red 2022
Chojou Yama Go Apricity-Mijikai male Hokuyuurou Hokkai UmemotoTintowns No Wakana Go Red 2022
Chokyo Dekinai Go Apricity-Mijikai male Hokuyuurou Hokkai UmemotoTintowns No Wakana Go Red 2022
Chujiro Go Apricity-Mijikai female Hokuyuurou Hokkai UmemotoTintowns No Wakana Go Red 2022
Genjiro Go Hokusei Kashinoki male Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Brindle 2015
Harufumi Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2020
Hatsuharu Go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Hiyori Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2020
Hokuryuu Go Kaijusou male Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2020
Jinrou Go Kaijusou male Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Black and Tan 2020
Joouryuu Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Black and Tan 2020
Junmi Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2020
Kaisei Go Kaijusou male Kouichi Shizunai Nakamura KenshaRuri Hiroo Hokushinsou White 2021
Kamui Fuchi Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Red 2018
Kawauso Go Hokusei Kashinoki female Junchitosedaiki Oosaka NishikawaUmma Go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Kizuna Go Kaijusou female Kouichi Shizunai Nakamura KenshaRuri Hiroo Hokushinsou Red 2021
Koji go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Kouenryuu Go Kaijusou male Kouichi Shizunai Nakamura KenshaRuri Hiroo Hokushinsou Red 2021
Kurasi go Hokusei Kashinoki female Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Black and Tan 2015
Matsubokkura go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Brindle 2018
Mayuka Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2022
Mijikai Aiko Go Hokusei Kashinoki female Hokuyuurou Hokkai UmemotoArashi Go Hokusei Kashinoki Red 2020
Mijikai Hana Go Hokusei Kashinoki female Hokuyuurou Hokkai UmemotoArashi Go Hokusei Kashinoki Brindle 2020
Mijikai No Uusi Kuu Go female Kintoki Yakumo Komaki SouArashi Go Hokusei Kashinoki White 2021
Mirina Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2022
Mugi Go Kaijusou female Kinryuu HowasouRuri Hiroo Hokushinsou Sesame 2022
Oni go Hokusei Kashinoki male Junchitosedaiki Oosaka NishikawaKurasi go Hokusei Kashinoki Black and Tan 2018
Tintowns No Kohaku Go male Itadaki No Eisuke GoEzo Takara Howasou White 2019
Tintowns No Nobuyuki Go male Itadaki No Eisuke GoEzo Takara Howasou Red 2019
Tintowns No Shinobi Go male Itadaki No Eisuke GoEzo Takara Howasou Red 2019
Tintowns No Wakana Go female Itadaki No Eisuke GoEzo Takara Howasou White 2019
Umma Go Hokusei Kashinoki female Dainikorou Kurohikage Takahashi SouYukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou Brindle 2015