Pedigree of future litter
future litterMaruto Hokkai KomatsuHokkai Hakuyuu Sapporo HirosawaJun Chitoseou Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano
Satohime Hokkai KomatsuHakuyuu Chitose Kanamori
Yuubi Mukawa Mikami
Itadaki No Momoka GoKoujin Pinneshiri Sugiyama KenshaAramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha
Itadaki No Hatsuhime GoMaruto Hokkai Komatsu
Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database