Pedigree of Tsubaki Kyuden Kitsune
Tsubaki Kyuden KitsuneBenjiro Hideaki Amico di BoemiaBanira Akuri JumeKoujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Allanis Ranní Vánek
Yukiko HowasouEzo Dai Howasou
Tennyo Howasou
Okinawa Kyuden KitsuneJ'Santakurosu Kyuden KitsuneSid Hakugetsu
Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Katsura
L'Suzuka Kochi Kyuden KitsuneSatsuki
Chiko Yokohama Doken Kaiousou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database