Pedigree of Meakan Akina

Meakan Akina

Ezo Tarou Howasou

Daikichi Howasou
Nidai Hakuyuu Howasou
Ryouyuuhime Ezo Sato

Ezo Midori Howasou
Ezo Aku Mutsu Hokujou Souma

Hokkaihime Howasou

Akai Hana Netsumi

MoritaTokachiHyakuyonjyuku Tokachimoritasou
MORITA TOKACHI ROKUJUUHACHI TOKACHI MORITASU
Kitanoyukina Chitose Kitano

Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha

Ryuuzan Mukawa Mikami
Fuji Sachi Howasou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database