Pedigree of Itadaki No Benito Go

Itadaki No Benito Go

Haruki Iwamizawa Nishikata
Rikiou Iwamizawa NishikataYuuou Tokachi Takashima
Chitose Hakyuuhime Go Tonosou Hamada
Chiharu Iwamizawa NishikataShireto Pinneshiri Sugiyama Kensha
Chisa Iwamizawa Nishikata

Itadaki No Kyandi Go

Orion

Masatsune Sanuki Kawanishi

Hokka Howasou

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database