Pedigree of RETARUMATSUKACHI HOKUSUUSOU
RETARUMATSUKACHI HOKUSUUSOURETARU PINNESHIRI SUGIYAMA KENSHA
Kitano Sakura Iwamizawa YakataEzojiro Asahikawa KobayashiRetarushikite Iwamizawa Yakata
Retarupirika Iwamizawa Yakata
Marimo Mutsu Hokujou SoumaChitose Hakuyuu Zuryousou Hamada
Hidehime Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database