Pedigree of Canis Lupus Spiritus Christall

Canis Lupus Spiritus Christall

Orion

Masatsune Sanuki Kawanishi

Daikichi Howasou
Midorihime Howasou

Hokka Howasou

Ezo Hakuryuu Iwamizawa Yakata

Hokkaihime Howasou
Chiyoko Vom Sassbach

Bamatsu of Nagaregumo

Tarou Otaru Kappai

Kikuhime Ferris Sakkai

Itadaki No Integra Go

Maruto Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database