Pedigree of Hatsuharu Go Hokusei Kashinoki

Hatsuharu Go Hokusei Kashinoki

Junchitosedaiki Oosaka Nishikawa
Bandai Ookami Bandai IgarashisouTerumomo Sakae Demurasou
Nikki Bandai Igarashisou
Junchitoseyuki Go Oosaka NishikawaHokkaiarashi Sapporo Touhachi
Manki Sapporo Touhachi

Umma Go Hokusei Kashinoki

Dainikorou Kurohikage Takahashi Sou

Matora gou

Noki gou

Yukihime Ni Hokusetsu Yamaguchi Sou

Rokujyuuroku Tokachi Morita Sou

Nanajyuuichi Tokachi Morita Sou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database