Pedigree of KAMUI FUJI EZO SATO
KAMUI FUJI EZO SATOSyuufuji Youtel KobayashiFujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
FUJIPIRIKAHIME SENDAI KUROSHIOPIRIKAFUJIOU EZO SATOU
EZO PIRIKA HANA EZO SATOU
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database