Pedigree of Kamui Fuji Ezo Sato
Kamui Fuji Ezo SatoSyuufuji Youtel KobayashiFujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
Fuji Pirikahime Sendai KuroshioPirika Fujiou Ezo SatoToupushikite Iwamizawa Yakata
Ezo Akuhime Ezo Sato
Ezo Pirika Hana Ezo Sato
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database