Pedigree of Itadaki No Emori Go

Itadaki No Emori Go

Orion

Masatsune Sanuki Kawanishi

Daikichi Howasou
Midorihime Howasou

Hokka Howasou

Ezo Hakuryuu Iwamizawa Yakata

Hokkaihime Howasou

Itadaki No Momoka Go

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Aramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database