Pedigree of Itadaki No Echiko Go
Itadaki No Echiko GoOrionMasatsune Sanuki KawanishiDaikichi Howasou
Midorihime Howasou
Hokka HowasouEzo Hakuryuu Iwamizawa Yakata
Hokkaihime Howasou
Itadaki No Momoka GoKoujin Pinneshiri Sugiyama KenshaAramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha
Itadaki No Hatsuhime GoMaruto Hokkai Komatsu
Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database