Pedigree of Akai Hana Kichiro

Akai Hana Kichiro

Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha
ryuuzan mukawa mikamisakin sapporo jouzansou
HACHIJUUGO TENNYO HOKKAIDOU SANO
FUJI SACHI HOWASOUNidai Hakuyuu Howasou
FUJI IKORU SAPPORO KARIKISOU
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database