Pedigree of Junchitosemiki Oosaka Nishikawa

Junchitosemiki Oosaka Nishikawa
Bandai Ookami Bandai IgarashisouTerumomo Sakae DemurasouHidakamichi Hokkai Seikansou
Terumoe Sakae Demurasou
Nikki Bandai IgarashisouTerumomo Sakae Demurasou
Chitoseakagi Kenbishou Kensha
Junchitoseyuki Go Oosaka NishikawaHokkaiarashi Sapporo Touhachi

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Toyohime Sapporo Touhachi
Manki Sapporo Touhachi

Hokkai Fuji Sapporo Touhachi
Hakuyuume Mutsu Hokujou Souma
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database