Pedigree of Cuju Chika Reiko Amico di Boemia

Cuju Chika Reiko Amico di Boemia

Gorou Hayakita Miura Kensha

Daikichi Howasou
Nidai Hakuyuu Howasou
Ryouyuuhime Ezo Sato

Ezohime Howasou
Ezo Aku Mutsu Hokujou Souma

Hokkaihime Howasou

Yukiko Howasou

Ezo Dai Howasou

Fuuga Oosaka Fujitakasou

Ezo Midori Howasou

Tennyo Howasou
Nidai Hakuyuu Howasou
Nijuusan Tennyo Hokkaidou Sano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database