Pedigree of Fuji Sachi Howasou
Fuji Sachi HowasouNidai Hakuyuu HowasouHakuyuu Mukawa Mikami
Sakaehime Tokachi Takashima
Fuji Ikoru Sapporo KarikisouHidefuji Youtel KobayashiFujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
SHINEPPU IKORU SAPPORO TOUHACHI
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database