Pedigree of Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha

Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha
ryuuzan mukawa mikamisakin sapporo jouzansou

YUUTOU SAPPORU JOUZANSOU
SACHI SAPPORO JOUZANSOU
HACHIJUUGO TENNYO HOKKAIDOU SANOYuuta Mukawa Mikami
YONJUUNI TENNYO HOKKAIDOU SANO
FUJI SACHI HOWASOUNidai Hakuyuu HowasouHakuyuu Mukawa Mikami
Sakaehime Tokachi Takashima
FUJI IKORU SAPPORO KARIKISOUHIDEFUJI YOUTEL KOBAYASHI
SHINEPPU IKORU SAPPORO TOUHACHI
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database