Pedigree of Meitou Hokkai Komatsu
Meitou Hokkai KomatsuHokkai Hakuyuu Sapporo HirosawaJun Chitoseou Zuryousou HamadaChitoseou Kita Ouu Ishikuro Kensha
Jumme Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou SanoHakuyuu Chitose Kanamori
Qojuuroku Tennyo Hokkaidou Sano
Satohime Hokkai KomatsuHakuyuu Chitose KanamoriKouyuu Pinneshiri Sugiyama Kensha
Fujihime Yamato Sayamasou
Yuubi Mukawa MikamiYuuta Mukawa Mikami
Nijuusan Tennyo Hokkaidou Sano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database