Pedigree of Itadaki No Integra Go
Itadaki No Integra GoMaruto Hokkai KomatsuHokkai Hakuyuu Sapporo HirosawaJun Chitoseou Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano
Satohime Hokkai KomatsuHakuyuu Chitose Kanamori
Yuubi Mukawa Mikami
Kiruru Eito KenshaMusha Sapporo YouzansouKunnekiroru Hakodate Asahisou
Sora Sapporo Youzansou
Kitahime Eito KenshaKaito Hiroo Hokushinsou
Kie Otaru Kouyousou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database