Pedigree of Hokkai Fuji Sapporo Touhachi

Hokkai Fuji Sapporo Touhachi

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Kenryuu Atsuuesou
Ryouka Hokkai Umemoto
Toyohime Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database