Pedigree of Hokkai Fuji Sapporo Touhachi
Hokkai Fuji Sapporo TouhachiJunchitoseou Oosaka HoshimotoKenryuu Atsuuesou
Ryouka Hokkai Umemoto
Toyohime Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database