Pedigree of Katsutora Hokkai Ametorasou
Katsutora Hokkai AmetorasouOfuyu Sapporo JouzansouHakuho Hokkai Togashi
Kirara Sapporo Jouzansou
Amane Hokkai KagetorasouSupesharutaaiga Monbetsu Ishiisou
Torakage Hokkai Kagetorasou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database