Pedigree of Satohime Hokkai Komatsu

Satohime Hokkai Komatsu

Hakuyuu Chitose Kanamori
Kouyuu Pinneshiri Sugiyama Kensha
Fujihime Yamato Sayamasou
Yuubi Mukawa MikamiYuuta Mukawa MikamiKouyuu Nemuro Masayuki Kensha
Chitosejyuuichiyuu Otaru Kappai
Nijuusan Tennyo Hokkaidou SanoHakuyuuzan Kitagunisou
Yukihime Hokkai Takadakensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database