Pedigree of Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Jun Chitoseou Zuryousou HamadaChitoseou Kita Ouu Ishikuro Kensha
Jumme Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano

Hakuyuu Chitose Kanamori
Kouyuu Pinneshiri Sugiyama Kensha
Fujihime Yamato Sayamasou
Qojuuroku Tennyo Hokkaidou Sano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database