Pedigree of Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Hokkai Hakuyuu Sapporo HirosawaJun Chitoseou Zuryousou HamadaChitoseou Kita Ouu Ishikuro Kensha
Jumme Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou SanoHakuyuu Chitose KanamoriKouyuu Pinneshiri Sugiyama Kensha
Fujihime Yamato Sayamasou
Qojuuroku Tennyo Hokkaidou Sano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database