Pedigree of Kouyuu Nemuro Masayuki Kensha
Kouyuu Nemuro Masayuki Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database