Pedigree of Erai Hikaru Hakugetsu

Erai Hikaru Hakugetsu

Kaito Hiroo Hokushinsou

Shiraru Pinneshiri Sugiyama Kensha

Hokkai Fuji Sapporo Touhachi

Akuhime Zuryousou Hamada

Sumomo Hiroo Hokushinsou

Chitose Yuu Sapporo Umemoto

Mizuho Hiroo Hokushinsou

Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Hokuhoueiyuu Mikasa Oikawa
Ryoushouhide Shou Takahashi
Hokuhousou Mikasa Oikawa
Yuuka Mukawa MikamiChitosetomo Mukawa Mikami
Yuuka Mukawa Mikami
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database