Pedigree of Kiruru Eito Kensha

Kiruru Eito Kensha

Musha Sapporo Youzansou
Kunnekiroru Hakodate Asahisou
Sora Sapporo Youzansou

Hokkai Fujirou Tarumae Yasumotosou
Hakutsukasa Sapporo Jouzansou

Kitahime Eito Kensha
Kaito Hiroo Hokushinsou

Hokuto Sapporo Jouzansou

Hina Hiroo Hokushinsou
Kie Otaru Kouyousou

Ofuyu Sapporo Jouzansou
Hyakuyonjuugo Yuume Otaru Kappai
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database