Logo [ Login ]

Elen Sumící Krídla

no photo available

Registered Name: Elen Sumící Krídla
Breeder: Gerhard Stein - SUMICI KRIDLA
Owner:
Kennel: Sumící Krídla
Sire: Jakob de Takara
Dam: Jakobinne Kuriyama Yonebayashiso
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 2 MAR 1999
Date of Death:
Land of Birth: Czech Republic
Land of Standing: Czech Republic
Size:
Weight:
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: CMKU 42
Siblings:
Aganuma Sumici Kridla
Akuri Sumící Krídla
Eros Sumící Krídla
Pedigree
Elen Sumící Krídla

Jakob de Takara

Hakuro of Hokkai Kawasaki
Tachi Isamu of Hokkai Kawasaki
Fujihime of Takachi Takashima

Katsuhime Tomikawatoyoda

Isamu Shiraoisasa sow
Syusekime Shiraol Matsuya
Jakobinne Kuriyama Yonebayashiso
Ezo Arashi Kuriyama Yonebayashiso
Pirika O Naganuma Kimura
Hakuyu Hidaka Sakatotoso
Ginhime Tobetsu Takiso
Kouo Pinneshiri Sugiyama Kensha
Ginme Kuriyama Yonebayashiso